ESG-relevans påvirket af mange faktorer: Hvorfor er ESG nu i fokus?

ESG (miljø, sociale og governance) er blevet et buzzword i investeringsverdenen de senere år og flere og flere investorer integrerer ESG-faktorer i deres investeringsbeslutninger. ESG-investering er en form for bæredygtig investering der fokuserer på at tage højde for virksomheders bæredygtige praksisser inden for miljø sociale forhold og corporate governance. En undersøgelse fra Morgan Stanley viser at 80% af institutionelle investorer nu inkluderer ESG-faktorer i deres investeringsprocesser. En anden undersøgelse fra BlackRock viser at næsten to tredjedele af investorerne mener at ESG-faktorer kan påvirke en virksomheds økonomiske performance.

Men hvorfor er ESG blevet så vigtigt for investorerne? En af årsagerne er den øgede opmærksomhed på klimaændringer og bæredygtighed. Investorer er blevet mere opmærksomme på de langsigtede risici og muligheder som er forbundet med klimaændringer og ønsker at sikre at deres investeringer er bæredygtige og i tråd med deres værdier. Dette kan også ses i den øgede efterspørgsel efter grønne investeringer som er investeringer der specifikt fokuserer på at tackle klimaændringer. En anden årsag til at ESG er blevet vigtigt er den øgede opmærksomhed på corporate governance. Investorer ønsker at sikre at deres investeringer er i godt selskab og at virksomhederne er transparente og ansvarlige over for deres aktionærer og samfundet som helhed. Dette kan ses i den øgede efterspørgsel efter ESG-rapportering fra virksomheder som giver investorerne et indblik i virksomhedernes ESG-performance.

En undersøgelse fra Sustainalytics viser at virksomheder med høje ESG-scorer ofte har bedre økonomiske resultater end dem med lavere ESG-scorer. Investorer tror at virksomheder med god ESG-performance har en lavere risiko og en højere langsigtet performance. Men det er vigtigt at bemærke at der stadig er debat om hvorvidt ESG-investering faktisk kan føre til bedre økonomiske resultater. Se mere https://esg-smartboard.com/faq/

ESG SmartBoard er et automatiseret ESG-rapporteringsværktøj, der opdateres 24/7 af robotteknologi. Det giver investorer mulighed for at følge deres ESG-performance i realtid og træffe informerede beslutninger om deres portefølje.

Mere information på https://esg-smartboard.com

 

Kommentarer